Skiljeprocessen

Skiljeprocessen är i regel helt skriftlig och målet avgörs på handlingarna efter föredragning. Detta innebär att varken du eller motparten närvarar. Skiljedom meddelas vanligtvis inom 12 månader.

Under hösten 2024 sammanträder nämnden följande datum:
9 februari
26 april
14 juni

Vad är en skiljenämnd?

En skiljenämnd är ett privat tvistlösningsorgan som kan användas istället för domstol.

Vad gör vi?

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar avgör tvister som rör arbetsmarknadsförsäkringar baserade på överenskommelser mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Skiljedomen

Tvisten avgörs genom en skiljedom som är rättsligt bindande för parterna och som inte kan överklagas.