Vad är en skiljenämnd?

En skiljenämnd är ett privat tvistlösningsorgan som kan användas istället för domstol.

Vad gör vi?

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar avgör tvister som rör arbetsmarknadsförsäkringar baserade på överenskommelser mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Skiljedomen

Tvisten avgörs genom en skiljedom som är rättsligt bindande för parterna och som inte kan överklagas.