Kontakt

Postadress:
Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar
101 56 Stockholm

E-post:
info@skiljenamnden.se

Telefon:
Du når skiljenämnden på 08-402 41 80.
Lämna ett meddelande på vår telefonsvarare. Tala tydligt in ditt namn, telefonnummer som vi kan nå dig på samt vilket ärende det gäller så återkommer vi så snart vi har möjlighet.

Påkallelseskrift

Personuppgifter

Skiljenämnden hanterar inte personuppgifter som skickats via e-post. Undvik därför att använda personuppgifter (så som personnummer) vid kontakt med kansliet.

Fora är personuppgiftsansvarig för personuppgifter som du skickar in till Skiljenämnden. Via denna länk hittar du information om personuppgiftshanteringen.

Önskar du ett registerutdrag över de personuppgifter som behandlas av Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar måste du skicka en separat skriftlig begäran om registerutdrag till adressen angiven till vänster. Namn och personnummer ska framgå i din begäran.

Vad är en skiljenämnd?

En skiljenämnd är ett privat tvistlösningsorgan som kan användas istället för domstol.

Vad gör vi?

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar avgör tvister som rör arbetsmarknadsförsäkringar baserade på överenskommelser mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Skiljedomen

Tvisten avgörs genom en skiljedom som är rättsligt bindande för parterna och som inte kan överklagas.