Suomi

Työmarkkinavakuutusten välimiesoikeus ratkaisee AFA-vakuutuksiin, uudelleensijoittumisvakuutuksiin (omställningsförsäkring) ja SAF-LO-sopimuseläkkeisiin liittyviä erimielisyyksiä.

Niihin annetaan ratkaisu välimiesoikeudessa, jonka päätöksistä ei voi valittaa.
Tämä vaihtoehtoinen menettely oikeusistuimen päätökselle perustuu lakiin välimiesmenettelystä ja Svenskt Näringsliv-, LO- ja PTK-järjestöjen keskinäiseen sopimukseen.

Voit valittaa päätöksestä lähettämällä meille kirjeen, josta käy selkeästi ilmi, mistä päätöksestä haluat valittaa. Lisäksi tarvitsemme nimesi, osoitteesi ja henkilötunnuksesi. Jos kuulut johonkin ammattiliittoon, haluamme tietää, mihin. Allekirjoita pyyntö viedä asia välimiesoikeuteen, tai jos sinulla on asiamies, hänen tulee allekirjoittaa se. Jos olet antanut asian asiamiehen hoidettavaksi, liitteenä tulee olla valtakirja, josta tämä käy ilmi. Lisäksi joudut maksamaan meille hakemusmaksun sen mukaan, koska vahinko on tapahtunut.

Työmarkkinavakuutusten välimiesoikeus ei pyydä käyttöönsä asiakirjoja. Osapuolet ovat velvollisia antamaan käyttöön tarpeelliseksi katsomansa aineiston, jonka he haluavat otettavan huomioon, kun tehdään päätös.

Menettely on kirjallinen. Asia ratkaistaan ilman että sinun tai vastapuolen tarvitsee olla läsnä. Välimiesoikeuden päätöksestä ilmoitetaan yleensä 12-18 kuukauden kuluttua sen mukaan, kuinka monimutkainen asia on.

Korostamme, että kaikki käsittely ja asiaan liittyvä yhteydenpito tapahtuu ruotsiksi.

Olemme koonneet useimmiten esitetyt kysymykset vastauksineen seuraavaan välilehteen: https://www.skiljenamnden.se/faq.html