Hrvatski

Arbitražni sud za osiguranja na tržištu rada, rješava sporove glede AFA-osiguranja, osiguranja za slučaj prestanka radnog odnosa i Ugovorene mirovine SAF-LO.
Mi rješavamo sporove arbitražnom odlukom koja se ne može pobijati žalbom.
Ovakav postupak je alternativa sudskom postupku i sprovodi se sukladno Zakonu o arbitražnom postupku i kolektivnim ugovorima između Udruge gospodarstvenika Švedske (Svenskt Näringsliv), LO
i PTK.
Možete podnijeti žalbu protiv neke odluke tako što ćete nam uputiti podnesak u kojem treba jasno navesti odluku koju žalbom osporavate. Potrebni su nam, također, Vaše puno ime, adresa kao i osobni identifikacijski broj. Željeli bismo, također, i podatak o Vašoj sindikalnoj pripadnosti, ukoliko ste član neke od sindikalnih organizacija. Zahtjev za pokretanje arbitražnog postupka trebate potpisati ili Vi osobno ili Vaš opunomoćenik, ukoliko ste ga angažirali. Ukoliko ste angažirali opunomoćenika, dužni ste priložiti punomoć iz koje se to može vidjeti. Ovisno o tome kada ste pretrpjeli štetu, dužni ste nam platiti i taksu na zahtjev.
Arbitražni sud za osiguranja na tržištu rada, ne pribavlja nikakvu dokumentaciju. To je, dakle, dužnost stranaka, da prezentiraju sav materijal koji smatraju relevantnim i koji bi trebalo uzeti u obzir prigodom razmatranja slučaja.
Postupak je, u pravilu, u cjelosti pismeni, i okončava se bez Vaše ili nazočnosti protustranke. Arbitražna odluka se objavljuje uglavnom u roku od 12-18 mjeseci, ovisno o složenosti predmeta. Željeli bismo posebno naglasiti da se cjelokupni postupak i komunikacija odvijaju na švedskom jeziku. Ovdje na našem portalu pod naslovom FAQ, objedinili smo najčešća pitanja s pripadajućim odgovorima: http://www.skiljenamden.se/faq.html
Kratice,:
AFA
SAF
LO
PTK
Osiguravajuće društvo tržišta rada
Savez poslodavaca Švedske
Savez sindikata Švedske
Zajednička organizacija 26 sindikata koji predstavljaju zaposlenike u privatnom sektoru