201402131392302480uDZ19vVK2014021313923023112twKtcGa201307231374567548Kxey7QA8201307231374567554nZ58UAfD201307231374567559uJsgkSBR201307231374567564ta2cgW7x

Skiljeprocessen

Skiljeprocessen är i regel helt skriftlig och målet avgörs på handlingarna efter föredragning. Detta innebär att varken du eller motparten närvarar. Skiljedom meddelas vanligtvis inom 12 månader.