201402131392302480uDZ19vVK2014021313923023112twKtcGa201307231374567548Kxey7QA8201307231374567554nZ58UAfD201307231374567559uJsgkSBR201307231374567564ta2cgW7x

Om skiljenämnden

En skiljenämnd avgör rättstvister mellan parter genom ett skiljeförfarande. Det kan beskrivas som en form av privat rättsskipning och är ett alternativ till prövning i domstol. Detta innebär att det inte möjligt att få tvistefrågan prövad både i skiljenämnd och allmän domstol. Skiljenämnden avgör tvistefrågorna genom en skiljedom som inte kan överklagas. Varken skiljeprocessen eller skiljedomen är offentlig.

Verksamheten i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar regleras primärt av lag (1999:116) om skiljeförfarande och 18 § i de gemensamma försäkringsvillkor som bygger på kollektivavtal mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK.

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar ägs av arbetsmarknadens parter och avgör endast tvister som rör arbetsmarknadsförsäkringar, såsom:

  • trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • tjänstegrupplivförsäkring (TGL)
  • avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
  • omställningsförsäkring innehållande försäkring om avgångsbidrag (AGB) och omställningsstöd
  • avtalspension inklusive premiebefrielseförsäkring

Skiljenämnden avgör även tvister som gäller motsvarande arbetsmarknadsförsäkringar på det kommunala området (TFA-KL, AGS-KL).