201307231374567554nZ58UAfD2014021313923023112twKtcGa201402131392302344epCiwyPB201402131392302480uDZ19vVK201307231374567548Kxey7QA8201307231374567559uJsgkSBR

Om skiljenämnden

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar är en skiljenämnd som avgör tvister rörande arbetsmarknadsförsäkringar. Detta i enlighet med de kollektivavtal som ingåtts mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK, dessa rör:

  • trygghetsförsäkring vid arbetsskada (TFA)
  • tjänstegrupplivsförsäkring (TGL)
  • avtalsgruppsjukförsäkring (AGS)
  • omställningsförsäkring innehållande försäkring om avgångsbidrag (AGB) och omställningsstöd
  • avtalspension inklusive premiebefrielseförsäkring

Skiljenämnden avgör även tvister som gäller motsvarande arbetsmarknadsförsäkringar på det kommunala området (TFA-KL, AGS-KL).

Vad är en skiljenämnd?

En skiljenämnd avgör en tvist mellan två parter i ett skiljeförfarande. Det kan beskrivas som en form av privat rättsskipning. Ett skiljeförfarande är alltså ett alternativ till prövning i domstol. Skiljenämnden avgör tvistefrågorna genom en skiljedom. Domen är bindande och kan inte överklagas på vanligt sätt. Förfarandet i en skiljenämnd är inte offentligt. Skiljedomen är inte heller offentlig.

Verksamheten i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar regleras dels av lagen (1999:116) om skiljeförfarande, dels av de gemensamma försäkringsvillkor som ingår i kollektivavtalen mellan Svenskt Näringsliv, LO och PTK. Dessa finner Du i § 18 i Försäkringsvillkoren.