201402131392302480uDZ19vVK2014021313923023112twKtcGa201307231374567548Kxey7QA8201307231374567554nZ58UAfD201307231374567559uJsgkSBR201307231374567564ta2cgW7x

Skiljemännen

Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar är sammansatt av:

  • en ordförande som är eller har varit domare med särskilda erfarenheter av förhållandena på arbetsmarknaden.
  • fyra till sex ledamöter som utsetts av Svenskt Näringsliv, LO respektive PTK. I tvister relaterade till kommunala avtalsområden området ingår en ledamot utsedd av Sveriges kommuner och landsting.

Ordförande i Skiljenämnden för arbetsmarknadsförsäkringar är Karin Renman, ordförande i Arbetsdomstolen. Vice ordförande i Skiljenämnden är Jonas Malmberg, justitieråd vid Högsta domstolen.